15.12.2015

Kirjanpitolain uudistus 2016

Kirjanpitolain uudistus perustuu EU:n tilinpäätösdirektiiviin (2013/34/EU). Lain piti astua voimaan jo heinäkuussa 2015, mutta asiasta on annettu hallituksen esitys (HE 89/2015, 22.10.2015) vasta lokakuussa 2015, talousvaliokunnan mietintö joulukuussa 2015, ja lain odotetaan astuvan voimaan vielä joulukuun 2015 aikana.

Lakia on sovellettava 1.1.2016 tai sen jälkeen alkaviin tilikausiin. Soveltaminen on mahdollista myös tilikausiin, jotka ovat kesken lain tullessa voimaan (esim. tilikausi 1.4.2015 – 31.3.2016).

Huom! Tässä artikkelissa kerrotut tiedot perustuvat 22.10.2015 annettuun hallituksen esitykseen, sekä talousvaliokunnan mietintöön 8.12.2015, ja saattavat vielä muuttua lain voimaantullessa. Tätä artikkelia tullaan päivittämään, kun uusi kirjanpitolaki on astunut voimaan.

Lue lisää Imatran Tilikonsulttien Tietopankki-wikistä.